Infokaart

Sündmused

Jaanuar 2022
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

< Eelmine Järgmine >

Pildigalerii

Uudiskiri

Sinu e-mail

Liitu Lahku

Milleks liituda?

Avaleht > Aruanne > Muusikatöö

Muusikatöö

Valga praostkonna muusikatöö aruanne 2006 aasta kohta

1) Kirikumuusikud
· osalemine praostkondlikel õppepäevadel: osad praostkonna koorid korraldasid ühiseid harjutamisi Kavilda oikumeeniliseks palvuseks, mis toimus novembris.
· osalemine KMLi korraldatud õppepäevadel: Valga praostkonna muusikud on võtnud osa J.J. Wasmuthi seminaridest, 30. juuni -3. juuli 2006 osalesid Nõo muusikud Agnes Laasimer, Kärri Toomeos-Orglaan ja Margit Keeman Läti-Leedu kultuurireisil. Sangaste organist Eve Tamm osales Marje Tralla hääleseade kursusel Tallinnas. Maimu Sirel Elvast osales Muusikaõpetajate ja Koorijuhtide seminaril Vigalas.
· praostkonna sisene muusikute koostöö: suhteliselt hea. Naaberkoguduste muusikud asendavad vajadusel vastastikku üksteist: Elvas on olnud matustel laulude saatjaks Miina Kuusemaa Puhjast, harvem Helve Päid (Rõngu) ja Margit Keeman (Nõo). 
· viimase aasta muutused kirikumuusikute hulgas (pensionile jäämine, kogudusest lahkumine jne.):
1. Nõo koguduses loobus alates 2006. aasta detsembrist Agnes Laasimer koorijuhi ametist, kuid jätkab tööd organistina. Koorijuhi töö võttis üle Katre Kruuse.
2. Puhja segakoor lakkas tegutsemast koorijuht Meelis Roosaare raske tervisliku seisundi tõttu.
3. Eda ja Mart Jaanson on lahkunud Elva kogudusest seoses üleminekuga Nõo kogudusse.
4. Pirika Sööt on lahkunud Elva koguduse muusikatööst seoses elukoha vahetusega.
5. Rain Herkma viibib tänavamuusikuna pikemaajalisel Euroopa ringreisil, viimasel ajal Iirimaal, Portugalis ja Prantsusmaal.

2) Kollektiivid:
Segakoorid tegutsevad Nõo, Karula, Sangaste ja Otepää koguduste juures (Puhja koguduse segakoor lakkas tegutsemast); naiskoorid Valgas ja Elvas; noorteansamblid Nõos ("Tuuletund") ja Puhjas ("Dionysius"); meesansambel Nõos, solistid Nõos ja Puhjas.
· Repertuaar: kooridel üldiselt eesti, soome, saksa jt maade heliloojate vaimulik muusika. Nõo meesansambel: peamiselt vaimulik ja isamaalik repertuaar. Nõo noorteansambel "Tuuletund": vaimuliku sisuga levimuusika laias stiiliskaalas (jazz, rock, folk, gospel). Elva kirikukoor: koraalid, klassika ja kaasaegsed eesti heliloojad.
· teenimine väljaspool kodukogudust (kontserdid, Jumalateenistused):
Nõo koguduse meesansambli esinemised väljaspool kodukogudust: 01.01.2006 Põlva kirikus, 21.04 - 01.05.2006 Põhja-Ameerikas, 03.12.2006 Nõo Hooldekodus, 08.12.2006 Meeri Seltsimajas, 13.12.2006 Tartu Ülikooli keeltemajas, 19.12.2006 Luke Külakeskuses.
Nõo koguduse noorteansambli "Tuuletund" esinemised: 14.10.2006 EEÜÜ aastakoosolekul Tartus, 29.12.2006 Tarvastu kirikus.
Valga koguduse organist Jüri Goltsov esines Viljandi Jaani kirikus ja Pärnu Eliisabeti kirikus.
Elva koguduse koor võttis osa praostkonna laulupäevast Laatres, osales 20 elvalast.


· erinevad projektid; laululaagrid:
Valga praostkonna laulupäev Laatres 20. mail.
Kavilda oikumeeniline palvus novembris kuue muusikakollektiivi osavõtul.
· Kontsertreisid:
Nõo kiriku meesansambel käis kontsertreisil Põhja-Ameerikas 21.04. - 01.05.2006.

3) Tähelepanekud:
· üldarvamus praostkonna kirikumuusika kohta: muusikaline aktiivsus kogudustes on erinev. See sõltub suures osas aktiivselt tegutsevate muusikute ja muusikakollektiivide olemasolust ning hulgast. Tartu lähedal asuva Nõo koguduse muusikaürituste sagedus ja mitmekesisus on näiteks tunduvalt suurem kaugemate koguduste omast. Seetõttu  annab osa muusikuid praostkonna kirikumuusikale hinnangu "hea" (nt Nõo muusikud), teine osa hindab praostkonna kirikumuusika olukorda rahuldavaks (Valga ja Sangaste muusikud).
· ühine musitseerimine praostkonnas (hea või halb koostöö):
enamiku muusikute arvates hea.
· Koguduselaulu kirikus hindavad Valga praostkonna muusikud rahuldavaks või heaks (Elva).
· erineva muusikaga liturgiaid kasutatakse Nõo koguduses, ei kasutata Valga ja Sangaste kogudustes.
· huvitavad muusikalised algatused (Taize õhtud, koraalikoorid jne.): Nõo koguduse segakoor on osalenud mitmetel Taize õhtutel erinevates kirikutes.
Laatre laulupäevaks valmistas Elva koguduse õpetaja praost Vallo Ehasalu kohalikus (tartu) murdes laululehe jumalateenistuse koguduselaulude jaoks.
· Pühapäevakoolilastega laulmine ja leeritöö:
Nõos toimuvad alates aruandeaasta oktoobrist igakuised perejumalateenistused, kus laulavad pühapäevakooli lapsed. Leeripühal 17.12.2006 esinesid leerilapsed lauluga.
Puhjas esinesid pühapäevakooli lapsed kirikus lauluga kolmel korral.
Elvas lastega laulmine toimus.
Valgas nimetatud tegevused ajutiselt ei toimu.


4) Praostkondlikud, üldkiriklikud ja riiklikud üritused:
· praostkonna laulupäevad (kui suur osavõtt): Praostkonna laulupäev toimus 20. mail 2006 Laatres. Osavõtt oli sajaprotsendiline: osalesid kõik kogudused, kus kirikukoor on olemas (vt punkt 2).
· praostkonna õppepäevad: 2006. aastal pole olnud.
· Muusikafestivalid:
Valgas toimub igal aastal üks kontsert Tallinna orelifestivali raames.

5) Külalisesinejad:
· loetelu erinevatest/ huvitavamatest kollektiividest ja solistidest:
Nõos: Helin-Mari Arderi ansambel 12.08.2006 Nõo kirikus
Elvas: kirikus andis kontserdi Margarita Voites ("Ave Maria") ja Tõnis Mägi koos Kait Tamraga.
Tavaks on saanud juulis leerilaagris osalevate Perniö koguduse leerilaste esinemine; 2006. aastal õpetas laulmist Puhja koguduse organist Meelis Roosaar.
Solistidena esinesid Aleks Mikli ja Eveli Pruuli, mõlemad ristimisjumalateenistustel.
Kirikus esines Flora Kammerkoor Tallinnast (sellest kirjutas õpetaja artikli Elva Postipoisis).
Sangastes Jassi Zahharovi kontsert
Valgas Maria Listra, Toomas Trassi ja Dave Bentoni kontserdid, mida kajastati ka kohalikus ajalehes "Valgamaalane"
Puhjas andis kontserdi St. Jacobi Trio, suvel saksa sõpruspraostkonna noortekoor

6) Orelite seisukord
· orelite andmed (registrite ja manuaalide arv)
Nõo: orel (2 manuaali), positiivorel. Oreli seisukord oli suuremal osal aruandeaastast vilets, kasutada sai enamasti ainult ühte manuaali ja sellelgi mitte kõiki registreid. Aasta alguses suure külma ajal kasutati jumalateenistustel altari kõrval asuvat 2005. aastal renoveeritud positiivorelit.
Elva: orel puudub. Jumalateenistustel kasutatakse harmooniumi (heas korras, kapitaalremont 2001 Olev Kentsi poolt). Harmooniumil on üks manuaal, kaks pedaali lõõtsa täitmiseks ja viisteist registrit. Olemas on ka elektriline pill, mida kasutatakse paar korda aastas külalismuusikute poolt koori saatmiseks.
Puhja: orel on rivist väljas nelipühist saadik, kasutatakse süntesaatorit.
Valga: orel on 21 registri, pedaali ja kahe manuaaliga unikaalne Friedrich Ladegasti pill. Oreli seisukord on stabiilselt hea. Viimati remonditi pilli 1998 - 2005 Olev Kentsi poolt. Orel on kasutuses igal pühapäeval, toimunud on ka orelikontserdid (suviti kontserdid orelifestivali raames, esineb ka koguduse organist).
Sangaste: kahe manuaaliga orel, kahe aasta eest remontis orelit Ago Tint. Kasutatakse igal pühapäeval.
Otepää: orel möödunud aasta seisuga heas korras ja remonditud. Värsked andmed puuduvad.